سرزمین فایل

قیمت گرانترین محصول این فروشگاه, کمتر از قیمت یک دفتر 100برگ می باشد

بررسی بین «عدالت سازمانی» و «رفتار شهروندی سازمانی»

بررسی بین «عدالت سازمانی» و «رفتار شهروندی سازمانی» بررسی بین «عدالت سازمانی» و «رفتار شهروندی سازمانی»/   در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:   خلاصه و چکیده تحقیق: موضوع عدالت از دیر شمار جزء مهمترین مباحث و دغدغه های بشر و اندیشمندان علوم گوناگون بوده است. عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و تمایل کارکنان به تسهیم دانش سازمانی

بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و تمایل کارکنان به تسهیم دانش سازمانی   بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و تمایل کارکنان به تسهیم دانش سازمانی/   در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:   خلاصه و چکیده تحقیق: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین يادگيري سازماني و تمايل كاركنان به تسهيم دانش سازماني در  انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد و بدین منظور 150 نفراز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,000 تومان

بررسی رابطه اخلاق کار با تعهد سازمانی با توجه به نقش تعدیلی هوش‌هیجانی

بررسی رابطه اخلاق کار با تعهد سازمانی با توجه به نقش تعدیلی هوش‌هیجانی بررسی رابطه اخلاق کار با تعهد سازمانی با توجه به نقش تعدیلی هوش ‌هیجانی/   در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:   خلاصه و چکیده تحقیق: هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه اخلاق کار با تعهد سازمانی با توجه به نقش تعدیلی هوش هیجانی درشركت گاز استان گلستان می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت گاز است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 35,500 تومان

ارائه روش تلفیقی با استفاده از مدل تعالی سازمانی و تحلیل شکاف به منظور بهبود کیفیت خدمات ارائه شده

ارائه روش تلفیقی با استفاده از مدل تعالی سازمانی و تحلیل شکاف به منظور بهبود کیفیت خدمات ارائه شده ارائه روش تلفیقی با استفاده از مدل تعالی سازمانی و تحلیل شکاف به منظور بهبود کیفیت خدمات ارائه شده/   در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:   خلاصه و چکیده تحقیق: ارزشيابي كاركنان در نظام اداري موضوع نسبتا جديدي است كه از اجراي فراگير آ‌ن دردستگاههاي دولتي وخصوصي براي مقاصد مشخصي چون ارتقاء انتصاب- تشويق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 39,000 تومان

رابطه شرايط فردي كاركنان شاغل در ادارات دولتي با شرايط احراز پست آنها

رابطه شرايط فردي كاركنان شاغل در ادارات دولتي با شرايط احراز پست آنها رابطه شرايط فردي كاركنان شاغل در ادارات دولتي با شرايط احراز پست آنها/ در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است: خلاصه و چکیده تحقیق: در مسير تو سعه و تكامل سازمانها بي شك فكرو انديشه انسان نقش مهمي را ايفا ميكند. انسان در يك سازمان عامل و عنصري است كه با بسيج توان جسمي و ظرفيت رواني و قابليت فني خويش ما موريت هايی را كه سازما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 72,000 تومان

بررسي چگونگي مديريت و تاثير آن بر عملكرد كاركنان

بررسي چگونگي مديريت و تاثير آن بر عملكرد كاركنان پایان نامه بررسی چگونگی مديريت و تاثير آن بر عملكرد كاركنان/ در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است: خلاصه و چکیده تحقیق: امروزه ايران از لحظ زماني در موقعيتي قرار دارد كه تمايل و تلاش خود را به سوي صنعتي شدن معطوف كرده است اما وجود ابرقدرت هاي مخالف و تحريم هاي آنها از يك طرف و ضعف مديريتي كه امروزه در كشور وجود دارد از طرف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 34,500 تومان
تعداد صفحه(6):