سرزمین فایل

قیمت گرانترین محصول این فروشگاه, کمتر از قیمت یک دفتر 100برگ می باشد

متن انگلیسی فایل ویدئویی مصاحبه 7دقیقه ای یورونیوز با نخست وزیر لاتویا

متن انگلیسی فایل ویدئویی مصاحبه 7دقیقه ای یورونیوز با نخست وزیر لاتویا این پکیج شامل موارد زیر خواهد بود: 1. فایل ویدئویی "مصاحبه 7دقیقه ای یورونیوز با نخست وزیر لاتویا"(زمان: 7دقیقه و 10ثانیه) 2. متن انگلیسی فایل فوق *فرمت متن به صورت Word می باشد. این فایل ها در دروس ترجمه نوار و فیلم، ترجمه انفرادی و همچنین ترجمه شفاهی کاربرد فراوانی دارند و عموما می توان آن ها را به عنوان پروژه درسی ارائه نمود. همچنین دانشجویان و دیگر علاقه مندان می توانند جهت تقویت قد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان

متن انگلیسی و ترجمه فارسی فایل ویدئویی مستند خبری با موضوع معلم آمریکایی در شهر هاینان چین

متن انگلیسی و ترجمه فارسی فایل ویدئویی مستند خبری با موضوع معلم آمریکایی در شهر هاینان چین این پکیج شامل موارد زیر خواهد بود: 1. فایل ویدئویی "مستند خبری یورونیوز با موضوع لامبورگینی"(زمان: 1دقیقه و 22ثانیه) 2. متن انگلیسی فایل فوق 3. متن فارسی فایل فوق *فرمت متن به صورت Word می باشد. این فایل ها در دروس ترجمه نوار و فیلم، ترجمه انفرادی و همچنین ترجمه شفاهی کاربرد فراوانی دارند و عموما می توان آن ها را به عنوان پروژه درسی ارائه نمود. همچنین دانشجویان و دیگر علاقه مندان می ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

متن انگلیسی فایل ویدئویی مستند خبری یورونیوز با موضوع لامبورگینی

متن انگلیسی فایل ویدئویی مستند خبری یورونیوز با موضوع لامبورگینی این پکیج شامل موارد زیر خواهد بود: 1. فایل ویدئویی "مستند خبری یورونیوز با موضوع لامبورگینی"(زمان: 7دقیقه و 44 ثانیه) 2. متن انگلیسی فایل فوق *فرمت متن به صورت Word می باشد. این فایل ها در دروس ترجمه نوار و فیلم، ترجمه انفرادی و همچنین ترجمه شفاهی کاربرد فراوانی دارند و عموما می توان آن ها را به عنوان پروژه درسی ارائه نمود. همچنین دانشجویان و دیگر علاقه مندان می توانند جهت تقویت قدرت شن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,000 تومان

متن انگلیسی و ترجمه فارسی فایل ویدئویی مصاحبه 8دقیقه ای یورونیوز با ظریف

متن انگلیسی و ترجمه فارسی فایل ویدئویی مصاحبه 8دقیقه ای یورونیوز با ظریف این پکیج شامل موارد زیر خواهد بود: 1. فایل ویدئویی "مصاحبه 8دقیقه ای یورونیوز با ظریف" 2. متن انگلیسی فایل فوق 3. متن ترجمه فارسی فایل فوق *فرمت متن ها به صورت Word می باشد. این فایل ها در دروس ترجمه نوار و فیلم، ترجمه انفرادی و همچنین ترجمه شفاهی کاربرد فراوانی دارند و عموما می توان آن ها را به عنوان پروژه درسی ارائه نمود. همچنین دانشجویان و دیگر علاقه مندان می توانند جهت تقویت قدرت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان
تعداد صفحه(1):