سرزمین فایل

قیمت گرانترین محصول این فروشگاه, کمتر از قیمت یک دفتر 100برگ می باشد

بررسي نقش ارزيابي عملكرد در افزايش كارآيي كاركنان

بررسي نقش ارزيابي عملكرد در افزايش كارآيي كاركنان

بررسي نقش ارزيابي عملكرد در افزايش كار آيي كاركنان/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
ارزشيابي كاركنان در نظام اداري موضوع نسبتا جديدي است كه از اجراي فراگير آ‌ن دردستگاههاي دولتي وخصوصي براي مقاصد مشخصي چون ارتقاء انتصاب- تشويق و تنبيه بيش از يك دهه نمي‌ گذارد. در همين سالهاي انداك ارزشيابي راه پر فراز ونشيبي را پيمود و در سطوح گوناگون مديريت اداري موافقان و مخالفان بسيار داشتن است. اكثر مديران فلسفه ارزشيابي را پذيرفته اند ولي ابزار سنجش و اندازه گيري موجود (فرمهاي ازرشيباي) را ناكافي و شرايط پيراموني اعم از مسائل درون سازماني يا برون سازماني را براي اجراي موثر اين امر نامساعد مي دانند در يك سازمان هر فرد براي پيشرفت ونيل به اهداف تعيين شده شغلي نياز به آگاهي از موقعيت خود دارد اين آگاهي موجب مي شود كه او از نقاط قوت و ضعف عملكرد و رفتار خود مطلع گردد سازمانها نيز به شناخت كار آيي كاركنان خود دارند تا بر اساس توليد وارائه خدمات خود بيفزايند و در روند حركتهاي خود تحولات مثبت ايجاد كنند.

تعداد صفحات: 138

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
پيشگفتار 137
فصل اول- عنوان تحقيق
عنوان تحقيق 1
1- عنوان تحقيق: 2
2- طرح مسئله 2
3- اهميت و ارزش تحقيق 3
4- علت و هدف از انتخاب موضوع 5
5- سوالات تحقيق 6
6- تعريف اصطلاحات و واژه ها 6
7- سابقه تاريخي موضوع: 7
8- روش تحقيق 8
9- حيطه تحقيق 8
10- موانع و محدوديتهاي تحقيق 8
فصل دوم- پيشينه پژوهش
پيشينه پژوهش 10
تئوريهاي مديريت 11
تئوري انتظار جذابيت 12
نظريه برابري 13
تئوري تقويت اسكز 14
نظريه تعيين هدف 16
نظريه تناسب شغل با شخصيت 18
نكات اصلي الگوي مزبور عبارت از 18
تئوري دو عاملي هرز برگ 19
الگوي ويژگيهاي شغلي 20
تئوري نياز مك‌كله‌لند- تئوري نياز به پيشرفت 22
كاربرد نظريه هاي انگيزش 23
شناسايي تفاوتهاي فردي 23
هدف و نتيجه 24
مشاركت افراد در تصميم گيريها 24
رابطه پاداش با عملكرد 24
رعايت اصل برابري حقوق 25
بررسي متون مروبط به موضوع پژوهش: 32
تاريخچه ارزشيابي عملكرد: 34
تعاريف ارزشيابي: 36
در اين دو تعريف دو نقش براي ارزشيابي 38
ضرورت و اهميت ارزشيابي: 38
اهداف ارزيابي عملكرد 42
برنامه ريزي نيروي انساني: 44
كارمند يابي و انتخاب: 44
تعيين روايي آزمون هاي استخدامي 45
آموزش و تربيت كاركنان 45
تعيين مسير شغلي: 46
حقوق و مزايا: 46
شناخت استعدادهاي بالقوه كاركنان: 47
نظريه هاي ارزيابي 49
انواع ارزيابي 50
ارزيابي سرپرست مستقيم 51
ارزيابي رئيس به وسيله مرئوس: 52
ارزيابي همقطاران از عملكرد يكديگر 53
ارزيابي گروهي 53
ارزيابي از طريق خود سنجي 54
عوامل موثر بر ارزيابي 55
شاخص هاي ارزيابي 56
مراحل ارزيابي 58
ويژگي هاي ارزشيابي 59
روشهاي ارزشيابي 60
3) مصاحبه ارزشيباي با استفاده از شيوه هاي علوم رفتاري: 62
روش مقياس 63
عامل سنجي 65
روش ثبت و قايع حساس 66
روش توصيفي 67
روش قياسي (استانداردهاي كار) 67
روش درجه بندي 68
مقايسه دو به دو: 68
توزيع اجباري 69
انتخاب اجباري 70
ارزيابي بر اساس مديريت بر مبناي هدف 73
روش بررسي داخلي 78
روش ارزيابي گروهي 78
مصاحبه پاياني 79
موانع و محدوديتهاي ارزيابي نيروي انساني 82
موانع رواني و رفتاري 82
عينيت نداشتن 83
تعميم (اثر هاله اي) 83
سختگيرانه، تاهل يا محافظه كاري 84
تازگي 85
مقابله 86
محاكمه بجاي ارزيابي 86
تعصبات شخصي ارزياب 87
موانع فني واجرايي 87
نكات مهم در طراحي سيستم ارزيابي 88
عوامل موثر در تعيين نوع سيستم ارزيابي 90
ويژگيهاي سيستم ارزيابي عملكرد كار آمد 93
فصل سوم- روش انجام تحقيق
روش انجام تحقيق 98
فصل چهارم- بررسي و تحليل اطلاعات
بررسي وتحليل اطلاعات جمع آوري شده 97
بررسي پاسخهاي افراد به سوالات پرسشنامه 102
فصل پنجم- نتيجه گيري و ارائه راه حلها
پيشنهادات 123
پرسشنامه و فرم ارزيابي كاركنان قراردادي 125
منابع و ماخذ 129پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 800 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
ARZYABI_271096_1699.zip140.5k