سرزمین فایل

قیمت گرانترین محصول این فروشگاه, کمتر از قیمت یک دفتر 100برگ می باشد

بررسي چگونگي مديريت و تاثير آن بر عملكرد كاركنان

بررسي چگونگي مديريت و تاثير آن بر عملكرد كاركنان

پایان نامه بررسی چگونگی مديريت و تاثير آن بر عملكرد كاركنان/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
امروزه ايران از لحظ زماني در موقعيتي قرار دارد كه تمايل و تلاش خود را به سوي صنعتي شدن معطوف كرده است اما وجود ابرقدرت هاي مخالف و تحريم هاي آنها از يك طرف و ضعف مديريتي كه امروزه در كشور وجود دارد از طرف ديگر مانع پيشرفت كشور شده است.
وقتي پا به يك سازمان مي گذاريم مشاهداتي را مي كنيم كه سخت نشان دهنده ضعف مديريتي آن است. كاغذ بازي كه در سازمان وجود دارد و باعث مي شود گاهي براي يك كار كوچك روزها معطل آن بود و يا عملكرد ضعيف كاركنان زماني كه از
بخش نامه ها اطلاعات ضعيفي دارند و بارها ديده شده كه كارمندان در مورد يك موضوع مشخص درباره انجام كار ارباب رجوع ديدگاه هاي متفاوتي داشته باشند و اصلاً از يك فكر واحد برخوردار نيستند حتي زماني كه از ديد بالاتري به مديريت ضعيف كشور نگاه مي كنيم مشاهده مي كنيم درآمد نفتي كشور نمي تواند در مسير درستي براي پيشرفت كشور قرار گيرند حتي اين درآمد خود باعث عقب ماندگي كشور ما شده است زيرا خيلي راحت تصميم گيري هاي ضعيف مديريت را پوشش مي دهد و از نمايان شدن ان جلوگيري مي كند.

تعداد صفحات: 115

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
فصل اول : كليات تحقيق
مقدمه:
فرضيه هاي تحقيق:
هدف تحقيق:
ضرورت تحقيق
محدوديت ها و مشكلات تحقيق
تعريف واژه ها و اصطلاحات:
فصل دوم : ادبيات موضوع

تاريخچه موضوع
مديريت در دوران باستان
تعريف مديريت:
اهميت مديريت:.
مدير و مديريت موفق و موثر:
سطوح مديريت:
مهارتها ي مديريتي:.
نقش هاي مديريتي::
مديريت مشاركتي:
فلسفه مديريت مشاركتي:
پيش نيازهاي نظام مشاركت:
مزاياي حاصل از مديريت مشاركتي:
محدوديت هاي مديريت مشاركتي:
انواع برنامه هاي مديريت مشاركتي:
1- نظام پيشنهادها:
مراحل پياده سازي نظام پيشنهادها:
2-نظام مديريت كيفيت جامع:
اركان مديريت كيفيت جامع:
فلسفه ادوارد(دمينك)
3-گروه هاي كنترل كيفي:
پيش فرض ها وفلسفه كنترل كيفي:
و چگونگي شكل گيري گروه كنترل كيفي تاثير اهداف آن
4- تيم هاي خودگردان:
5- طراحي هاي مالكيت كاركنان
6- مديريت بر مبناي هدف
7- ديگر برنامه هاي مديريت مشاركتي
مديريت منابع انساني
وظايف مديريت منابع انساني
برنامه ريزي منابع انساني:
برنامه ريزي نيروي انساني، كارمند يابي و گزينش.
استخدام:
2- آموزش و توسعه نيروي انساني
3- نظام ارزيابي عملكرد نيروي انساني
4- نظام جبران خدمات و انگيزه
اهداف:
5- برنامه ريزي و پرورش مسير پيشرفت شغلي
6- بهبود ارتباطات منايع انساني:
عناصر فراگرد ارتباطات
عناصر فرستنده يا منبع خبر
به رمز تبديل نمودن و خارج ساختن از رمز
دريافت كننده:
بازخور:
موانع ارتباطات موثر:
اثرهاي دراكي
مفاهيم کلمات
تفاوت در سطح سازماني
ديگر موارد:
موارد ديگر در مورد ارتباطات:
7- نظام ايمني و سلامتي كاركنان:
نظام حقوق و مزايا
شرح شغل:
روش طبقه بندي.
نظريه هاي متداول در زمينه حقوق و دستمزد
1- نظريه عرضه و تقاضا
2- نظريه هزينه زندگي
3- نظريه قدرت پرداخت
4- نظريه كارائي
الف- روش هاي تعيين مزد كاران انفرادي
1- روش كار مزدي تكه كاري
2-روش پرداخت بر مبناي استانداردها:
ب: روش هاي مزد كارانه گروهي
ج: روش هاي تعيين مزد كارانه سازماني:
د: طرح هاي تشويقی سرپرستان
رهبري اثر بخش
هر سربازي حق دارد يك فرمانده لايق داشته باشد
رهبري
منظور از رهبري و ويژگي هاي آن
فرق رهبري با مديريت
منابع قدرت رهبري
وظايف رهبري
ويژگي هاي يك رهبر موثر
سبك هاي عمده رهبري
سبك رهبري اثر بخش از ديدگاه فيدلر:
نظريه سبك رهبري رينسيس ليكرت
مدل شبكه رهبري يا سبك سنجش رهبري
تلحيلي در زمينه اثر بخشي رهبري سازماني :
انگيزش:
تعريف انگيزش:
تئوريهاي انگيزش:
تئوري سلسله مواتب نيازهاي مازلو:
تئوري دو عاملي هرزبرگ:
تئوری های نيازهاي زيستي و تعلق و رشد:
تئوري انتظار روم
تئوري برابري
تئوري تقويت انگيزش
مديريت و انگيزش
شكاف وابستگي:
اندازه گيري ميزان بهره وري:
پنج مرحله براي كاميابي
فصل سوم : روش تحقيق

فرضيات
تعريف فرضيه:
فرضيه هاي اين تحقيق
جامعه آماري و نمونه گيري:
تعريف جامعه آماري
جامعه آماري اين تحقيق:
تعريف نمونه گيري:
انواع نمونه گيري:
نمونه گيري اين تحقيق
روش هاي تحقيق
تعريف روش تحقيق
انواع روش هاي تحقيق
روش بكار گرفته شده در اين تحقيق
روش هاي جمع آوري اطلاعات
مشاهده
پرسشنامه
مصاحبه
روش آماري:
سيستم كتابداري:
روش جمع آوري اطلاعات اين تحقيق
فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات

تجزيه و تحليل فرضيه ها با جدول فراواني و رسم نمودار ستوني
تجزيه و تحليل فرضيه اول:
تجزيه و تحليل فرضيه دوم
تجزيه و تحليل فرضيه سوم
تجزيه و تحليل فرضيه چهارم
تجزيه و تحليل و فرضيه پنجم
فصل پنجم : نتيجه گيري
نتايج اين تحقيق
نتيجه فرضيه اول:
نتيجه فرضيه دوم
نتيجه فرضيه سوم
نتيجه فرضيه چهارم
نتيجه فرضيه پنجم
ارائه پيشنهادات :
منابع و مأخذ:
ديگر منابع:
پيوست:
پرسشنامهپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 345,000 ریال
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
amalkard_383659_3411.zip107.4k

سوالات پرتکرار و احتمالی استخدامی آموزش و پرورش - ویژه آموزگار ابتدایی

سوالات پرتکرار و احتمالی استخدامی آموزش و پرورش - ویژه آموزگار ابتدایی سوالات پرتکرار و احتمالی شامل خلاصه درس ، تست ، کلید و منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش ویژه عنوان شغلی آموزگار ابتدایی (که در تابستان 98 برگزار می شود) توسط گروه آموزشی سرزمین فایل با توجه به مفاد آزمون، جهت قبولی داوطلبین تهیه شده است. خلاصه درس ، تست ، کلید ، منابع آزمون - دروس تخصصی آموزگار ابتدایی   × محتوای این مجموعه شامل: خلاصه درس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت - 28 صفح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,500 تومان