سرزمین فایل

قیمت گرانترین محصول این فروشگاه, کمتر از قیمت یک دفتر 200 برگ می باشد

مجموعه سوالات استخدامی کنترل پروژه

اطلاعیه فروشگاه

به جدّ می گوئیم تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی سرزمین فایل جهت افزایش معلومات فارغ التحصیلان، دانشجویان، دانش آموزان و همچنین مطالعه و کسب دانش است و نه استفاده مستقیم و کپی برداری از آن. هر شخص حقوقی یا حقیقی که فکر می کند هر یک از این محصولات فروشگاه صاحب اثرشان می باشد و بدون کسب اجازه در این فروشگاه گذاشته شده است، با ما تماس گرفته تا در اسرع وقت نسبت به بررسی و حذف این محصول اقدام فرماییم. فروشگاه سرزمین فایل کارمندان بسیاری در قسمت های مختلف دارد و احتمال اینکه اشتباهی از طرف ما رخ دهد و فایل شخصی بدون کسب اجازه گذاشته شود وجود دارد؛ برای همین ضمن توجه و تعهد نسبت به این موضوع به تمامی کارمندانی که در مجموعه سرزمین فایل مشغول فعالیت هستند متذکر شده ایم که بدون کسب اجازه از صاحب اثر به هیچ وجه فایلی ارسال نکنند. در صورت وجود مشکل اینچنینی لطفا با پشتیبانی تماس بگیرید.

ارائه روش تلفیقی با استفاده از مدل تعالی سازمانی و تحلیل شکاف به منظور بهبود کیفیت خدمات ارائه شده

ارائه روش تلفیقی با استفاده از مدل تعالی سازمانی و تحلیل شکاف به منظور بهبود کیفیت خدمات ارائه شده
ارائه روش تلفیقی با استفاده از مدل تعالی سازمانی و تحلیل شکاف به منظور بهبود کیفیت خدمات ارائه شده/
 
در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:
 
خلاصه و چکیده تحقیق:
ارزشيابي كاركنان در نظام اداري موضوع نسبتا جديدي است كه از اجراي فراگير آ‌ن دردستگاههاي دولتي وخصوصي براي مقاصد مشخصي چون ارتقاء انتصاب- تشويق و تنبيه بيش از يك دهه نمي‌ گذارد. در همين سالهاي انداك ارزشيابي راه پر فراز ونشيبي را پيمود و در سطوح گوناگون مديريت اداري موافقان و مخالفان بسيار داشتن است. اكثر مديران فلسفه ارزشيابي را پذيرفته اند ولي ابزار سنجش و اندازه گيري موجود (فرمهاي ازرشيباي) را ناكافي و شرايط پيراموني اعم از مسائل درون سازماني يا برون سازماني را براي اجراي موثر اين امر نامساعد مي دانند در يك سازمان هر فرد براي پيشرفت ونيل به اهداف تعيين شده شغلي نياز به آگاهي از موقعيت خود دارد اين آگاهي موجب مي شود كه او از نقاط قوت و ضعف عملكرد و رفتار خود مطلع گردد سازمانها نيز به شناخت كار آيي كاركنان خود دارند تا بر اساس توليد وارائه خدمات خود بيفزايند و در روند حركتهاي خود تحولات مثبت ايجاد كنند.
 
تعداد صفحات: 130
 
فرمت فایل: word
 
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش.
1-1- مقدمه
1-2- بیان مسئله پژوهش
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.
1-4- مدل مفهومی پژوهش
1-5- اهداف پژوهش.
1-6- سؤال های پژوهش.
1-7- روش تحقیق.
1-8- تعریف واژه ها
1-8-1- تعاریف نظری واژه ها.
1-8-2- تعاریف عملیاتی متغیرها.
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه
2-2- بخش اول: مدل راهبردی کیفیت خدمات
2-2-1- خدمات
2-2-2- کیفیت .
2-2-2-1- تعریف کیفیت از دیدگاه فلسفی
2-2-2-2- تعریف کیفیت مبتنی بر محصول
2-2-2-3- تعریف کیفیت مبتنی بر مصرف کننده
2-2-2-4- تعریف کیفیت مبتنی بر تولید.
2-2-2-5- تعریف کیفیت مبتنی بر ارزش.
2-2-3- کیفیت خدمات.
2-2-4- ضرورت توجه به کیفیت خدمات
2-2-5- کیفیت خدمات و مدیریت آن
2-2-5-1- مدیریت کیفیت از تولید تا کیفیت
2-2-5-1-1- مدل فرانظری.
2-2-5-1-2- مدل رهبری اقتضایی.
2-2-5-1-3- ترکیب مدل فرانظری و رهبری اقتضایی.
2-2-6- کیفیت خدمات در سازمان ها
2-2-7- طرح ریزی کیفیت
2-2-8- شکاف کیفیت خدمات
2-2-9- روش های افزایش کیفیت خدمات
2-2-10- تاریخچه کیفیت خدمات و ارتباط مداری با مشتری
2-2-10-1- فلسفه به حداکثر رساندن رضایت مشتری.
2-2-10-2- عرضه خدمات با کیفیت و اندازه گیری رضایت مشتری در حوزه خدمات
2-2-10-3- رویکرد مشتریان در مورد کیفیت خدمات.
2-2-10-4- تقدیم کیفیت خدمات بر رضایت مشتری
2-2-11- مدل اندازه گیری کیفیت خدمات.
2-2-11-1- مدل کانو
2-2-11-2- مدل فورنل.
2-2-11-3- مدل اسکمپر
2-2-11-4- مدل راهبردی کیفیت خدمات
2-2-12- سرکوال و مدل شکافهای کیفیت خدمات
2-2-12-1- ابعاد موجود در SERVQUAL مقدماتی.
2-1-12-2- فن کیفیت خدمات اصلاح شده
2-2-12-3- ابعاد فن کیفیت خدمات اصلاح شده.
2-2-12-4- کاربردهای فن کیفیت خدمات.
2-2-12-5- محدودیتهای فن کیفیت خدمات اصلاح شده
2-3- بخش دوم: مدل تعالی سازمانی.
2-3-1- تعریف مدل تعالی سازمانی
2-3-2- تاریخچه مدل های تعالی سازمانی
2-3-3- معیارهای نه گانه مدل تعالی سازمانی.
2-3-3-1- رهبری
2-3-3-2- استراتژی
2-3-3-3- کارکنان
2-3-3-4- شراکت ها و منابع
2-3-3-5- فرآیندها، محصولات و خدمات.
2-3-3-6- نتایج مشتری
2-3-3-7- نتایج کارکنان.
2-3-3-8- نتایج معامله.
2-3-3-9- نتایج کلیدی.
2-3-4- خودارزیابی در مدل EFQM .
2-3-4-1- فرآیند عمومی خودارزیابی.
2-3-4-2- روشهای خودارزیابی.
2-3-5- مزایای مدل تعالی سازمانی.
2-3-5-1- مأموریت EFQM چیست؟.
2-3-6- اطلاعات و دانش و مدل تعالی سازمانی
2-3-7- سطوح سرآمدی در مدل تعالی سازمانی و فرآیند دریافت جایزه.
2-3-7-1- سطح 1 : متعهد به سرآمدی.
2-3-7-2- سطح 2: شناخته شده برای سرآمدی
2-3-7-3- سطوح 3 و 4 و 5 : برگزیدگان اولیه، برگزیدگان جایزه مقدماتی و برنده جایزه نهایی.
2-3-8- مدل تعالی سازمانی در ایران.
2-3-9- جایزه ملی تعالی سازمانی.
2-4- بخش چهارم: پیشینه تجربی پژوهش
2-4-1- پیشینه داخلی پژوهش.
2-4-2- پیشینه خارجی پژوهش
فصل سوم: روش پژوهش.
3-1- مقدمه
3-2- روش تحقیق.
3-3- جامعه آماری.
3-4- روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه.
3-5- ابزار اندازه گیری.
3-6- تعیین پایایی و روایی ابزارهای اندازه گیری
3-6-1- برآورد پایایی پرسشنامه ها
3-6-2- برآورد روایی پرسشنامه ها.
3-7- روشهای تجزیه و تحلیل آماری.
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
4-1- مقدمه
4-2- توصیف ویژگی های دموگرافیک نمونه آماری.
4-3- کولموگروف اسمیرنف
4-4- بررسی سؤال های پژوهش.
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.
5-1- مقدمه
5-2-  خلاصه موضوع و روش ها.
5-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش
5-4- پیشنهادات کاربردی
5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
5-6- محدودیت های پژوهش.
منابع و مآخذ.
منابع فارسی
منابع لاتین.
پرسشنامه


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 390,000 ریال
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
payanname_470426_7805.zip655.3k