سرزمین فایل

قیمت گرانترین محصول این فروشگاه, کمتر از قیمت یک دفتر 200 برگ می باشد

مجموعه سوالات استخدامی کنترل پروژه

اطلاعیه فروشگاه

به جدّ می گوئیم تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی سرزمین فایل جهت افزایش معلومات فارغ التحصیلان، دانشجویان، دانش آموزان و همچنین مطالعه و کسب دانش است و نه استفاده مستقیم و کپی برداری از آن. هر شخص حقوقی یا حقیقی که فکر می کند هر یک از این محصولات فروشگاه صاحب اثرشان می باشد و بدون کسب اجازه در این فروشگاه گذاشته شده است، با ما تماس گرفته تا در اسرع وقت نسبت به بررسی و حذف این محصول اقدام فرماییم. فروشگاه سرزمین فایل کارمندان بسیاری در قسمت های مختلف دارد و احتمال اینکه اشتباهی از طرف ما رخ دهد و فایل شخصی بدون کسب اجازه گذاشته شود وجود دارد؛ برای همین ضمن توجه و تعهد نسبت به این موضوع به تمامی کارمندانی که در مجموعه سرزمین فایل مشغول فعالیت هستند متذکر شده ایم که بدون کسب اجازه از صاحب اثر به هیچ وجه فایلی ارسال نکنند. در صورت وجود مشکل اینچنینی لطفا با پشتیبانی تماس بگیرید.

بررسی رابطه اخلاق کار با تعهد سازمانی با توجه به نقش تعدیلی هوش‌هیجانی

بررسی رابطه اخلاق کار با تعهد سازمانی با توجه به نقش تعدیلی هوش‌هیجانی
بررسی رابطه اخلاق کار با تعهد سازمانی با توجه به نقش تعدیلی هوش ‌هیجانی/
 
در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:
 
خلاصه و چکیده تحقیق:
هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه اخلاق کار با تعهد سازمانی با توجه به نقش تعدیلی هوش هیجانی درشركت گاز استان گلستان می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت گاز استان گلستان به تعداد 452 نفر    می باشند که در سال 1395 مشغول به خدمت می باشند.با توجه به تعداد جامعه آماری از طریق جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان (2001)  نمونه آماری به تعداد 210 نفر  مشخص گردید و از روش نمونه گیری تصادفي ساده استفاده شد.جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه پرسشنامه اخلاق کار گریگوری ،پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر و پرسشنامه هوش هیجانی تراویس و جین گریوز(2002) استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار smart pls استفاده شد.نتایج پژوهش نشان داده است که بین علاقه به کار ،پشتکار در کار ،روابط انسانی ومشارکت در کار با تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد.ضمن آنکه نتایج دیگر نشان می دهد که هوش هیجانی رابطه بین پشتکار در کار و روابط انسانی در کار با تعهد سازمانی را تعدیل می کند؛اما رابطه بین علاقه به کار و مشارکت در کار را با  تعهد سازمانی تعدیل نمی کند.
 
تعداد صفحات: 142
 
فرمت فایل: word
 
فهرست مطالب:
مقدمه     3
1-2-بیان مساله     4         
1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش         6
1-4-سوالات تحقیق 8
1-5-فرضیه های پژوهش     9
1-6-اهداف تحقیق  10
1-7-روش تحقیق   11
1-8-تعاریف متغیرهای پژوهش          14
فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه تحقیق
قسمت اول – تعریف مفاهیم و نظریه های اخلاق کاری
2-1-مقدمه           18
2-2-تعریف اخلاق کار        19
2-3-اهمیت اخلاق در سازمان            20
2-4-مفهوم اخلاق کاری       21
2-5-اهمیت اخلاق کار         22
2-6-ابعاد اخلاق کار           23
2-7-مکاتب و نظریه های اخلاق        25
2-8-عوامل موثر بر رعایت اخلاق کاری          28
2-9-عواقب عدم رعایت اخلاق کار      30
قسمت دوم – تعریف مفاهیم و نظریه های تعهد سازمانی
2-10-تعهد سازمانی           32
2-11-انواع تعهد سازمانی    33
2-12-اهمیت تعهد سازمانی   34
2-13-مدل های تعهد سازمانی            36
2-14-ابعاد تعهد سازمانی آلن و می یر  38
2-15-عوامل موثر بر تعهد سازمانی    40
2-16-سطوح تعهد سازمانی   44
2-17-کانون های تعهد سازمانی          45
قسمت سوم – تعریف مفاهیم و نظریه های هوش هیجانی
2-18-هوش هیجانی            46
2-19-تاریخچه هوش هیجانی 48
2-20-نظریه های هوش هیجانی         49
2-21- ابعاد هوش هیجانی    53
2-22- هوش هیجانی در سازمان         55
2-23-کاربرد هوش هیجانی در محیط کار          57
2-24-هوش هیجانی و عملکرد اثربخش 58
2-25-ضرورت توجه به رشد هوش هیجانی کارکنان         59
بخش چهارم پیشینه پژوهش های انجام شده
2-26-پیشینه پژوهش های داخلی و خارجی        61
الف-پیشینه پژوهش های انجام شده داخل کشور    61
ب-پیشینه پژوهش های انجام شده خارج از کشور  63
2-27-مدل مفهومی پژوهش   65
2-27-نتیجه گیری 66
فصل سوم :روش تحقیق
3-1-مقدمه           68
3-2-روش پژوهش 68
3-3-جامعه آماری،حجم نمونه و روش تعیین آن   70
3-4-روش ها و ابزار داده ها  71
3-5-روایی و پایایی ابزار     72
3-6-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات           74
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مقدمه           81
4-2-آمار توصیفی  82
4-3-بررسی مدل نظری تحقیق          87
4-3-آمار استباطی  101
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1-خلاصه پژوهش           105
5-2-بحث و نتیجه گیری      106
5-3-محدودیت های پژوهش  115
5-4-پیشنهادهای پژوهش      116
الف-پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش 116
ب-پیشنهادهای کاربردی       118
ج-پیشنهاد به محققان دیگر     119
منابع      120
پرسشنامه


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 355,000 ریال
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
akhlagh-kar-ba-taahod-sazemani_481176_5001.zip2.1 MB