سرزمین فایل

قیمت گرانترین محصول این فروشگاه, کمتر از قیمت یک دفتر 200 برگ می باشد

مجموعه سوالات استخدامی کنترل پروژه

اطلاعیه فروشگاه

به جدّ می گوئیم تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی سرزمین فایل جهت افزایش معلومات فارغ التحصیلان، دانشجویان، دانش آموزان و همچنین مطالعه و کسب دانش است و نه استفاده مستقیم و کپی برداری از آن. هر شخص حقوقی یا حقیقی که فکر می کند هر یک از این محصولات فروشگاه صاحب اثرشان می باشد و بدون کسب اجازه در این فروشگاه گذاشته شده است، با ما تماس گرفته تا در اسرع وقت نسبت به بررسی و حذف این محصول اقدام فرماییم. فروشگاه سرزمین فایل کارمندان بسیاری در قسمت های مختلف دارد و احتمال اینکه اشتباهی از طرف ما رخ دهد و فایل شخصی بدون کسب اجازه گذاشته شود وجود دارد؛ برای همین ضمن توجه و تعهد نسبت به این موضوع به تمامی کارمندانی که در مجموعه سرزمین فایل مشغول فعالیت هستند متذکر شده ایم که بدون کسب اجازه از صاحب اثر به هیچ وجه فایلی ارسال نکنند. در صورت وجود مشکل اینچنینی لطفا با پشتیبانی تماس بگیرید.

کار تحقیقی نوآوری های قانون مجازات اسلامی 92 با تاکید بر نظام مند شدن مجازات های تکمیلی حبس

کار تحقیقی نوآوری های قانون مجازات اسلامی 92 با تاکید بر نظام مند شدن مجازات های تکمیلی حبس
کار تحقیقی نوآوری های قانون مجازات اسلامی 92 با تاکید بر نظام مند شدن مجازات های تکمیلی حبس/
 
در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:
 
خلاصه و چکیده تحقیق:
با عدم توفيق مجازات سالب آزادي در بازپروري اجتماعي بزهكاران و به منظور كاهش جمعيت كيفري زندان و پيشگيري از تكرار جرم و تقليل هزينه‌هاي اجراي مجازات سالب آزادي سياست جايگزيني مجازات سالب آزادي از چند دهه اخير مورد توجه نظام‌هاي كيفري و سازمان ملل متحد قرار گرفت.  در ايران از نخستين دوره‌هاي قانون‌گذاري تدابيري براي تحديد قلمرو مجازات سالب آزادي در نظر گرفته شده بود.  از سال 1370 جايگزيني‌هاي اين مجازات بيش از پيش گسترش يافت اكنون تدابير جايگزين به نحو گسترده‌اي در قالب تبديل مجازات سالب آزادي و تعليق اجراي آن قابل دسترسي هستند.
در قانون مجازات اسلامي 1370 جايگزين‌هاي كيفر حبس مورد توجه قرار گرفته بود، در قانون مجازات اسلامي جديد 1392 علاوه بر موارد قبلي جايگزين‌هاي كيفر حبس مواردي جديدي از جايگزين‌ها مورد توجه قرار گرفته است كه از آن جمله مي‌توان به جريمة روزانه، خدمات عمومي و دوره مراقبتي اشاره كرد.
 
تعداد صفحات: 73
 
فرمت فایل: word
 
فهرست مطالب:
چكيده                                                                    1
فصل اول                                                               2
1-1- مقدمه                                                            3
1-2- كليات تحقيق                                                    3
1-2-1- تعريف مسئله و بيان آن                                    3
1-2-2- سابقه و ضرورت انجام تحقيق                            4
1-2-3- روش انجام تحقيق و تحليل اطلاعات                    4
1-2-4- اهداف و فرضيات                                          5
1-3- مبحث اول - تعریف حبس در ایران                         5
1-3-1- گفتار اول - حبس در ادبیات فقهی                        6
1-3-2- گفتار دوم- تعریف حبس در آیین نامه های زندان ها  7
1-4- مبحث دوم - ماهیت کیفر حبس                              7
1-4-1- گفتار اول -  ماهیت کیفری حبس (سلب ومحدودیت آزادی)                                                                    9
1-4-2- گفتار دوم - ماهیت اجبار کنندگی حبس                 10
1-5- مبحث سوم- اقسام كيفر حبس                                11
1-6- مبحث چهارم - ويژگي‌هاي كيفر حبس                     11
فصل دوم اهداف، فواید، ویژگی ها و شرایط به كارگيري جایگزین های كيفر حبس و انواع
جايگزين هاي  كيفرحبس                                            13
2-1- مبحث اول: اهداف جايگزين هاي كيفر حبس             14
2-2- مبحث دوم: فواید جايگزين هاي كيفر حبس               15
2-3- مبحث سوم: ویژگی ها جایگزین هاي كيفر حبس         16
2-4- مبحث چهارم: شرایط جايگزين هاي كيفر حبس          17
2-4-1- فرهنگ سازی لازم                                        17
2-4-2- داشتن قانونی مشخص و صریح                         19
2-5- مبحث پنجم – انواع جايگزين هاي كيفر حبس            19
2-5-1- گفتار  اول :جایگزین های سنتی كيفر حبس           19
2-5-1-1- آزادی مشروط                                          19
2-5-1-2- تعلیق اجرای مجازات                                  20
2-5-1-3- جزای نقدی                                              21
2-5-1-4-  محرومیت از حقوق اجتماعی                        21
2-5-2- گفتار دوم - جایگزین های جدید كيفر حبس            22
2-5-2-1- مفهوم دوره مراقبتی                                    22
2-5-2-1-1- شرایط ومدت دوره مراقبتی                        24
2-5-2-1-2- وظایف ماموران دوره مراقبتی                    25
2-5-2-1-3- جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران    26
2-5-2-1-4- کادر قضایی                                          28
2-5-2-1-5- کادر اداری                                           28
2-5-2-2- جریمه روزانه                                          29
2-5-2-2-1- اهداف و فوائد جریمه روزانه                      29
2-5-2-2-1-1- شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه   30
2-5-2-2-1-2- جایگاه جریمه روزانه در حقوق كيفري ايران 32
2-5-2-3- خدمات عمومی                                         32
2-5-2-3-1- تعریف خدمات عمومي                             32
2-5-2-3-2- اهداف و فواید  خدمات عمومی                    33
2-5-2-3-3- شرایط و نحوه اجرای خدمات عمومی            33
2-5-2-3-4- جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران  35
فصل سوم مباني وعوامل گرايش به جايگزين هاي كيفر حبس 37
3-1-مبحث اول – مباني جايگزين هاي كيفر حبس             38
3-1-1-گفتار اول- ترديد نسبت به موقعيت و اعتبار كيفر حبس 38
3-1-1-1- نارسايي در تأمين اهداف مجازات                    38
3-1-1-2- عدم هماهنگي با اصول حاكم بر مجازات‌ها        40
3-1-2- گفتار دوم- تأثير انديشه‌هاي مكاتب كيفري در تحديد كيفر حبس                                                              41
3-1-2-1- مكتب كلاسيك                                           41
3-1-2-2-  مكتب تحققي                                           43
3-1-2-3- مكتب دفاع اجتماعي                                   44
3-1-2-4- مكتب نئوكلاسيك (معاصر)                           46
3-1-3- گفتار سوم - انديشه‌هاي كيفرزدايي                      47
3-1-3-1- كيفرزدايي تقنيني                                       48
3-1-3-2-كيفرزدايي قضائي                                       49
3-2- مبحث دوم- عوامل گرايش به سياست جايگزيني كيفر حبس                                                                     51
3-2-1- گفتار اول- ترديد در نقش‌هاي كيفر حبس               52
3-2-2- گفتار دوم- معايب كيفر حبس                             52
3-2-2-1- جرم‌زايي حبس                                          52
3-2-2-2- تأثير سوء حبس بر شخصيت و خانواده زنداني    52
3-2-2-3- اثرات سوء اقتصادي حبس                            54
فصل چهارم اقدامات انجام شده براي  توسعه جايگزين‌هاي كيفر حبس در سطح  بين المللي و داخلی کشورها                  55
4-1- مبحث اول – اقدامات سازمان ملل متحد                   56
4-1-1- گفتار اول - سير تاريخي اقدامات سازمان ملل متحد  56
4-1-2- گفتار دوم - قواعد حداقل ملل متحد راجع به تدابير غير كيفر حبس (قواعد توكيو)                                        58
4-2-3- گفتار سوم - اقدامات شوراي اروپا در زمينة توسعه جايگزين‌هاي كيفر حبس                                              60
4-2- مبحث دوم- اقدامات انجام شده در حقوق داخلي (ملي) كشورها در زمينه توسعه جايگزين‌هاي كيفر حبس                62
4-2-1- گفتار اول - توسعه جايگزين‌هاي كيفر حبس در نظام كيفري فرانسه                                                        63
4-2-2- گفتار دوم - توسعه جايگزين‌هاي كيفر حبس در نظام كيفري آلمان                                                           64
4-2-3- گفتار سوم - توسعه جايگزين‌هاي كيفر حبس در نظام كيفري سوئد                                                          64
نتیجه گیری                                                           65
پیشنهادات                                                             66
منابع و مآخذ                                                          67


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 12,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
2_711341_4963.zip241.6k

کار تحقیقی تحول قانون حمایت خانواده مصوب 91 و تفاوتهای اساسی آن با قانون مصوب 52 و ماده واحده طلاق

کار تحقیقی تحول قانون حمایت خانواده مصوب 91 و تفاوتهای اساسی آن با قانون مصوب 52 و ماده واحده طلاق کار تحقیقی تحول قانون حمایت خانواده مصوب 91 و تفاوتهای اساسی آن با قانون مصوب 52 و ماده واحده طلاق/   در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:   خلاصه و چکیده تحقیق: خانواده به عنوان باهويت‌ترين نهاد اجتماعي همواره جايگاه ويژه‌اي در ميان تأسيسات حقوقي به خود اختصاص داده است. نقش حقوق در استحکام و ثبات خ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,500 تومان

کار تحقیقی ارث و میراث بانضمام اهل تسنن

کار تحقیقی ارث و میراث بانضمام اهل تسنن کار تحقیقی ارث و میراث بانضمام اهل تسنن/   در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:   خلاصه و چکیده تحقیق: همانطور که مطلع می باشید مباحث مربوط به ارث در آیات قران آمده وتقسیمات ارث در اسلام طبق آیات قرآن صورت می گیرد.۱و اختلافاتي در مسائل مربوط به آن در مذاهب اسلامي وجود دارد . كه احتمالا مربوط به ابهاماتي كه در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

کار تحقیقی اختیارات و محدودیتهای وکیل دادگستری در تحقیقات مقدماتی در قانون آئین دادرسی کیفری 92

کار تحقیقی اختیارات و محدودیتهای وکیل دادگستری در تحقیقات مقدماتی در قانون آئین دادرسی کیفری 92 کار تحقیقی اختیارات و محدودیتهای وکیل دادگستری در تحقیقات مقدماتی در قانون آئین دادرسی کیفری 92/   در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:   خلاصه و چکیده تحقیق: یکی از حقوق متهم در امر کیفری حق داشتن وکیل در تمامی مراحل تحقیق و محاکمه است. این حق در اسناد بین المللی صراحتا به رسمیت شناخته شده به موجب بند یکم ما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,500 تومان

کار تحقیقی تفاوت جایگاه و اختیارات وکیل در تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 و قانون فعلی

کار تحقیقی تفاوت جایگاه و اختیارات وکیل در تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 و قانون فعلی کار تحقیقی کار تحقیقی تفاوت جایگاه و اختیارات وکیل در تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 و قانون فعلی 92/   در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:   خلاصه و چکیده تحقیق: یکی از حقوق متهم در امر کیفری حق داشتن وکیل در تمامی مراحل تحقیق و محاکمه است. این حق در اسناد بین المللی صراحتا به رسمیت شناخ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

کار تحقیقی تحول در نقش و جايگاه وكيل در لايحه جديد آيين دادرسي كيفري

کار تحقیقی تحول در نقش و جايگاه وكيل در لايحه جديد آيين دادرسي كيفري کار تحقیقی تحول در نقش و جايگاه وكيل در لايحه جديد آيين دادرسي كيفري/   در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:   خلاصه و چکیده تحقیق: يكى از مسلّمات رسيدگى به اتهامات افراد يا به عبارت ديگر، يكى از مسلّمات رسيدگى كيفرى در جهت تأمين شرايط لازم براي برگزاري يك دادرسي منصفانه، برخوردارى از حق دفاع است. از ملزومات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان